Címkék: Hassay Zsófia | parkolási díj | parkolási társaság | polgármester | szabálysértés | Terézvárosi Vagyonkezelő | VI.kerület önkormányzat

2019. október 11. péntek, 12:13

 

A kérdés látszólag abszurd, hiszen a válasz is csak egyféle lehet, ahol tilos parkolni, ott nem szedhető parkolási díj, így nyilvánvalóan fizetni sem kell. Mi a teendő, ha valaki jóhiszeműen mégis fizetett a megállni tilos részre telepített parkolóautomatába, azaz hogyan kaphatja vissza a pénzét, amire a parkolási társaság nyilvánvalóan nem jogosult. Nos ennek próbáltunk utánajárni.

 

A konkrét történet kezdődött 2019. január 15-én a Budapest VI. kerületi Dessewffy utca elején, amely jelzések a parkolási szabályoknak ugyan megfelelő, de teljes megtévesztésre alkalmas, a helyzetről akkor beszámoltunk, s azt bemutattuk.
Azóta kikerült a megállni tilos tábla, a Kresznek megfelelő, azonban ugyancsak megtévesztő. hiszen az utca elején lévő tábla ami után a járdára állást egy vasoszlopsor is ellehetetleníti, majd jön az üres szakasz egy parkoló automatával kezdve logikai bukfenc, így ezen ellentmondás sajnos továbbra is felülírja fejekben az utca elején kezdődő tiltást.

Azonban a fő témánk, hogyan kérhetjük vissza a pénzünket egy olyan társaságtól ahova tévedésből fizettük be?

2019. január 15-én levelet írtunk a parkol-6.hu címen lévő Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt -nek a következő kérdéssel:

A Dessewffy utca Hajós utcát meghaladó szakaszán a bal oldalon parkoló járműveket járdán várakozik címmel megbüntetik.
Kérjük szíveskedjenek tájékoztatni, hogy az ezen járművek által befizetett parkolási díjat miként adják vissza, vagy kérhetik vissza a tévesen befizetők, ugyanis ahol nem lehet parkolni ott nem szedhető parkolási díj sem.
A befizetett összeggel csökkentve kell befizetni a bírságot vagy külön eljárásban fizetik vissza? Hogyan fogadják el a parkolási jegyet?

Miután a saját maguk adta 1 hónapon belül válaszra sem méltattak 2019. április 17-én megismételtük a kérdésünket a következő szöveggel:
Miután immáron 3 hónapja nem közölték, hogy mi az útja módja a fölöslegesen befizetett parkolási díj visszajuttatásának, így most már minden halogatás nélkül szíveskedjenek a pénz visszaadásáról gondoskodni, mivel az autó a bírság tanúsítványa szerint olyan szakaszon állt, ahol megállni tilos, így parkolási díj sem szedhető.
A bírság és a jóhiszeműen fizetett parkolási díj beszkennelt képét mellékelten csatolom. (Visszaküldési cím)A Terézvárosi Önkormányzatnak is megküldtük még január 15-én ugyanazt a szöveget, amelyet a parkolási társaságnak, amelyre a válasz az alábbi pdf-ben érkezett.
Az eredeti pdf választ úgy láthatják, ahogy a VI. kerületi polgármesteri hivatal megküldte, az első oldal jobbra, a második balra elfektetve. Használati utasítás: letöltés után tudják megnézni, megnyitva az Adobe Acrobat Reader felső menüsorában válasszák a Nézet, majd a Nézet elforgatása balra, ekkor olvasható lesz az első oldal, így viszont a 2 oldal fejjel lefelé kerül, ha azt akarják olvasni, akkor ugyanígy, de most kétszer a nézet elforgatása. Ha megnéznék ismét az első oldalt, akkor ugyancsak Nézet, Nézet elforgatása 2x mindannyiszor, ahányszor csak újra szeretnék olvasni.
VI. kerület önkormányzat Hassay Zsófia polgármester válasza PDF

Hogy megspóroljanak fölösleges időpocsékolást minderre, az első oldal hosszasan magyarázza a büntetés jogszerűségét – amit senki nem vitatott. Majd a kerékbilinccsel variált büntetést, taglalják, kiemelve, hogy olyan megkeresés nem érkezett soha, hogy valaki visszakérte volna a befizetett parkolási díjat a kerékbilincselés idejére. – Vajon miért??? Azonban nem érthető mi az oka ennek a hosszas kerékbilinccsel variált válasznak, mivel ebben az esetben egyáltalán nem volt szó kerékbilincselésról és a kérdés sem erre irányult.
A kérdés egyértelmű volt a gépjármű olyan helyen várakozott, ahol az nem megengedett, ezért szabálysértési bírságot kapott a tulajdonos, tehát a parkolási társaság a befizetett pénzre nem jogosult, tehát mi a módja azt visszakérni... - volt a kérdés lényege tömören.

Most érkezünk a válaszszerűhöz:

Két esetet vázol amikor „elképzelhető”

„1. A gépjárművezető mobilparkolásra vonatkozó igazolást nyújt be: ez esetben beazonosítható, hogy a kerék-bilincselt gépjármű után fizették meg a várakozási díjat, ezért a kerékbilincselés idejére vonatkozó várakozási díjat visszafizetnék.”
2. A gépjárművezető parkolójegyet mutat be: Ez esetben nem fizetnék vissza a várakozási díjat, mert nem beazonosítható, hogy a jegyet a szabálysértési bírsággal érintett gépjármű vonatkozásában váltották.
De kihangsúlyozva, hogy ilyen megkeresés még nem érkezett, és minden panaszt egyedileg kell megvizsgálni, az eset összes körülményét figyelembe véve.
A várakozási díj vagy pótdíj természetesen nem számítható be a szabálysértési bírságba.” - így szól Hassay Zsófia polgármester válaszának érdemi része a feltett kérdéseinkre.

Mivel a válasz teljesen szubjektív visszaadás feltételeit illetően, s nem tartalmazott konkrétumokat, kinek, milyen formában kell beadni a kérést, így újra kérdeztük Hassay Zsófia polgármester asszonyt 2019. február 4-én, mely levelünkre és kérdéseinkre a mai napig nem válaszolt:

„Válaszlevelében arról tájékoztat, hogy a parkolótársaság avval tájékoztatta önt, hogy nem érkezett a parkolási díj visszafizetésére megkeresés.
A parkolási társaság nem tájékoztatta önt helyesen, mivel a levelet magam írtam meg számukra január 15-én, annak megérkeztéről az automata tértivevény azonnal vissza is érkezett azonban a mai napig semmilyen válaszra sem méltattak.
A kérdésemet általánosságban tettem fel, mivel minden eshetőségre szeretném megkapni a vélaszt; azaz Kérjük szíveskedjenek tájékoztatni, hogy az ezen (a kérdéses szakaszra vonatkozó) járművek által befizetett parkolási díjat miként adják vissza, vagy kérhetik vissza az autósok.

A parkolójegy bemutatására vonatkozóan ön azt írta, hogy ebben az esetben nem fizetik vissza a díjat, azonban nyitva hagyta egy avval, hogy minden esetet egyedileg kell megvizsgálni és az össze körülményt figyelembe venni.

Kérem legyen szíves tájékoztatni melyek az elbírálás szempontjai, tekintettel a nyitva hagyott jegyes esetekre is, hiszen kell lennie ilyennek amihez az emberek tarthatják magukat és mérlegelhetik a kérésük megfelel-e az elvárásoknak vagy nem és ha annak ellenében tesznek fölöslegesen megy csak az idejük erre és e pénzük.

Nem világos még előttem, hogy ez önkormányzati, polgármesteri hatáskör vagy a vagyonkezelő parkolási társaságé.”

Ugyanezt a levelünket 2019. április 19-én újra megküldtük, mindez idáig semmilyen eredménnyel.

A parkolási társaság részéről 2019. június 5-én Dr. Gábor János Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. főosztályvezetője által mégis úgy gondolták, hogy válaszolnak.
Mikor is járt le az 1 hónap válaszadási idő január 15-étől számítva...?

Tehát a lényegi rész (a teljes levél a szerkesztőségünkben megtalálható)
„A parkolási díj visszatérítése tárgyában Társaságunkhoz eljuttatott újabb beadványával összefüggésben tájékoztatom, hogy a parkolójegy bemutatása mellett visszaigényelt várakozási díj ügyében álláspontunk nem változott ahhoz képest, amit a 2019. január 15-én a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének és Társaságunknak eljuttatott levelében foglaltakra Terézváros Polgármestere válaszolt Önnek 2019. január 22. napján kelt és 2019. január 28-án közölt válaszában. „

továbbá

„E válaszon alapul az Ön által 2019. március 4-én kezdeményezett fogyasztóvédelmi eljárásban keletkezett elutasító hatósági határozat is, amelynek indokolása kifejezetten kimondja, hogy 2019.  januári beadványát Társaságunk tulajdonosi képviselője határidőben megválaszolta.
 
E válasz tartalmazta, hogy abban az esetben, ha az egyébként szabálysértést elkövető üzembentartó a visszatérítés érdekében parkolójegyet mutat be, úgy nem fizethető vissza a várakozási díj, mert nem beazonosítható, hogy a jegyet a szabálysértési bírsággal érintett gépjármű vonatkozásában váltották.”

Megjegyzendő a tény; vannak fotók a gépjárműről a meghatározott helyen, a kép tulajdonságai tartalmazzák az időpontot.
Van egy parkolási jegy a megjelölt napra 10:3 perc kezdettel és 12:51 parkolási idő végével.
És van egy szabálysértési bírság 10:34 óra kiállítással.

Azonban Hassay Zsófia polgármester asszony (Társaságunk tulajdonosi képviselője) -  ahogy Dr. Gábor János Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. főosztályvezetője fogalmazott;
Az idézett nemleges választ egyedi kivizsgálással zárta le: „minden panaszt egyedileg kell megvizsgálni, az eset összes körülményét figyelembe véve”.

Ezek szerint a társaság tulajdonosi képviselőjének válaszát és egyedi kivizsgálásra tett ígéretét a társaság főosztályvezetője teljesen figyelmen kívül hagyhatja, átlépheti és végrehajtás nélkül?

Dr. Gábor János az alábbi sorokkal fejezi be levelét teljességgel figyelmen kívül hagyva a vezető azaz polgármester közlését, miszerint „minden panaszt egyedileg kell megvizsgálni, az eset összes körülményét figyelembe véve”.
Újabb megkeresésében is - melynek kelte idején már tisztában volt azzal, hogy a várakozási díj a jegy bemutatása esetén nem téríthető vissza - csupán egy címet közöl, de nem közli, hogy azt ki részére követeli vissza, így kérése még akkor sem volna teljesíthető, ha azt saját nevében, az érintett üzembentartóként nyújtotta volna be, és alapos volna. Mindezekre tekintettel tájékoztatom, hogy a várakozási díj visszatérítésére irányuló kérésének eleget tenni nem lehetséges.

Levelére postafordultával közölve a név, a címet, parkolási jegy és szabálysértési papír másolatát előzőekben már megkapták, válasz azóta sincs semmi, sem egyedi kivizsgálási konkrét kérdések megadására felszólítás, se a jogosulatlahul beszedett díj visszaadása.
Talán csak nem az valószínű, hogy éppen pontosan elkerülni akarják a feltételi szempontok megadását , nehogy az autósok egy lehetséges kerethez tartva annak megfelelve azt visszakérhessék?

Előzőekben végeztünk egy kis számítást, mennyi bevételhez jut így Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hogy a nem parkolási részeken a jóhiszeműen befizetett díjakat nem adja vissza az embereknek, mert valószínűsíthető, hogy a legnagyobb részük azt megváltotta.

A Dessewffy utcában 440 forintba kerül a parkolás /óra 8-18 óráig azaz 10 óra alatt egy parkolóhelyért elvileg 4400 forintot kell fizetni, azért elvileg, mert 3 óra a max várakozás és sokan úgy veszik meg, hogy kis időt ráhagynak a visszaérkezésig nem centizik és reszkirozzák a büntetést.
Tehát ha csak 4 leparkolt autót számolunk az napi 17600,-Ft ez egy héten 88.000,-Ft, egy hónapban 352.000,-Ft  Az 7,5 hónapra számolva 2,614.026 MILLIÓ forintot fizethettek be az autósok a terézvárosi vagyonkezelőnek olyan helyen ahol nem lehet parkolási díjat kiszabni, illetve nem kell parkolási díjat fizetni.

Akkor egy évre vetítve nagyon kis számokkal számolva csak kb 4.224.000 forintot szerez és nem ad vissza a VI Kerületi önkormányzat vagyonkezelője amit olyan helyen fizettek be az emberek, ahol nem kell parkolási díjat fizetni, mivel szabálysértés ott megállni, tehát értelemszerűen parkolási díj sem szedhető.
Ez csak egy felderített helyszín egy kb 25 méteres szakasza. Számoljanak...


 


  •  

Újabb cikkek a témában:
Korábbi cikkek a témában:

 

Hozzászólások

Folyamatban....
Befejezve
Sikertelen

e-mail

Hírlevél


ADATVÉDELEM  |  IMPRESSZUM  |  MÉDIAAJÁNLAT

  OBSERVER