2013. május 28. kedd, 12:48

 

Elfogadta a parlament a megtett úttal arányos díjat előíró törvényt. Az e-útdíjat a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsik után kell megfizetni július elseje után az autópályákon, autóutakon és a főutakon.

A tarifákat nem rögzíti a törvény, hanerm a nemzeti fejlesztési miniszter…/2013. (…) NFM rendelete - Tervezete tartalmazza:

1. Az útdíj mértéke

1. §
(1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díjat (a továbbiakban: infrastruktúra díj) – a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével – a (2)-(4) bekezdés szerint állapítom meg.
(2) A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra díja – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:
a) gyorsforgalmi úton 49,90 forint,
b) főúton 21,23 forint.
(3) A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra díja – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:
a) gyorsforgalmi úton 70,02 forint,
b) főúton 36,75 forint.
(4) A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra díja – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:
a) gyorsforgalmi úton 108,38 forint,
b) főúton 67,60 forint.

3. §

(1) Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása azok környezetvédelmi osztályba tartozása alapján történik a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) A Vhr. szerinti „C” környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetén útdíjként
a) az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott összeg 1,15-szörösét,
b) az 1. § (4) bekezdésében meghatározott összeg 1,2-szeresét
kell megfizetni.
(3) A Vhr. szerinti „B” környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetén útdíjként az 1. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott összeget kell megfizetni.
(4) A Vhr. szerinti „A” környezetvédelmi kategóriába sorolt útdíjköteles gépjármű esetén útdíjként
a) az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott összeg 0,85-szörösét,
b) az 1. § (4) bekezdésében meghatározott összeg 0,8-szorosát
kell megfizetni.

Díjköteles utak és szakaszai letöltés


Egy zárószavazás előtti módosító indítvány elfogadásával a parlament felhatalmazta a kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a mezőgazdasági termelők élőállat-szállítást és - a mezőgazdasági termények betakarításának idejére - a mezőgazdasági termények szállítását végző saját gépjárművei díjmentességének részletes szabályait.

A kormány több mint tízmilliárd forintos kompenzációs csomagot ígér a fuvarozóknak. Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) szombati budapesti fórumán közölte: a kabinet jelenleg négy intézkedést vizsgál. Eszerint az európai uniós minimumra csökkentenék a légrugós járművek adóját, és vizsgálják a vagyonszerzési illeték csökkentését is. A tervek között szerepel, hogy az iparűzési adóból leírható lenne az e-útdíj egy része, ezen kívül pedig egy államilag támogatott hitelkonstrukcióval is segítenék a fuvarozókat.
Vereczkey Zoltán, az MKFE elnöke a részletekről annyit árult el: a csomag fő eleme az lenne, hogy a súlyadót az európai uniós minimumra csökkentenék, vagyis a jelenlegi 1240 forintról 850 forintra 100 kilogrammonként évente.

A törvény az útdíj meghatározásának összetevőit közli: az útdíj része az infrastruktúra és a külső költség díj. Az első az út építési, üzemeltetési, fenntartási és bővítési költségét tartalmazza. A külső költség díj pedig a zaj- és levegőszennyezés miatt felmerült költségeket fedezi.

A díj függ a járművek motorjának környezetvédelmi besorolása mellett a napszaktól, az évszaktól, és az út által érintett területtől is. Az elmaradott területek megközelítése olcsóbb lehet, viszont csúcsidőben - napi öt órán át - drágább lehet a díj. Semmilyen differenciáló tényező miatt nem lehet több az útdíj, mint az átlagos díj 175 százaléka.

A törvény meghatározza a befolyt útdíj felhasználásának sorrendjét is. Első helyen áll a díjszedés költsége, majd a díjköteles úthálózat üzemeltetése, fenntartása következik. Ezt követi az egyéb úthálózat üzemeltetése, fenntartása és az egyéb - ehhez kapcsolódó - állami feladatok finanszírozása. A sor végén áll az úthálózat bővítése.

Az útdíjat nemcsak a kocsikba szerelt fedélzeti eszköz közbeiktatásával lehet megfizetni, hanem előre megváltott viszonylati jeggyel is.

Az útdíjszedő üzemelteti az e-útdíj infrastruktúráját, megállapítja, kiveti és - az útdíjszolgáltatókon keresztül - beszedi a díjat. Az útdíjszolgáltató pedig lehetővé teszi, hogy a járművek üzembentartói csatlakozhassanak a rendszerhez. Az egyetemes útdíjszolgáltató bárkinek nyújtja ezt a szolgáltatást.

A törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat alapján viszonteladót is igénybe vehet majd az egyetemes útdíjszolgáltató. A módosító csomag szerint az egyetemes útdíjszolgáltató átalány-költségtérítést fizet alvállalkozóinak. Ennek nagyságát majd rendelet határozza meg.

A jogszabály arra az esetre, ha elromlik a járműben a fedélzeti eszköz, amely gyűjti és továbbítja a díjfizetéshez szükséges adatokat, úgy rendelkezik, hogy csak viszonylati jegy váltásával haladhat a jármű jogszerűen az úton.

A díjfizetésért a gépjármű üzembentartója felel. Ez alól kivétel az, ha a "lebukott" járművezető személye megállapítható, mert akkor ő lesz a felelős a meg nem fizetett díjért.

Az útdíjtörvény érinti a közúti közlekedésről szóló jogszabály reklámtáblákra vonatkozó passzusát is. Az általános tiltás így szól: gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés. Ezt előbb úgy oldotta fel egy módosítás, hogy a 2010. december 31-ig építési engedéllyel, közútkezelői hozzájárulással, a nem gyorsforgalmi utak mentén kihelyezett, legfeljebb 12 A/0-ás ív méretű (12 négyzetméteres) reklámfelület elhelyezésére alkalmas tábla 2015. január 1-ig kivételesen fenntartható. Az elfogadott változat viszont korlátlan ideig fenntarthatóvá teszi ezeket a táblákat.
Forrás: Kormány oldala, MTI


  •  

Újabb cikkek a témában:
Korábbi cikkek a témában:

 

Hozzászólások

Folyamatban....
Befejezve
Sikertelen

e-mail

Hírlevél


ADATVÉDELEM  |  IMPRESSZUM  |  MÉDIAAJÁNLAT

  OBSERVER