2011. július 02. szombat, 23:20

 

A közlekedési törvényt még decemberben módosította az Országgyűlés, de csak 2011. július 1-től lépett életbe.

 

 


A közúti ellenőrzés során 2011. július 1-től a gyorshajtás, vagy a biztonsági öv használatának elmulasztása, illetve a tilos jelzésen való áthaladás és az ittas vezetés esetén is 10 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. Ha az eljáró hatóság a közúti ellenőrzések során megállapítja, hogy az üzemben tartó, vagy a tulajdonos lejárt közigazgatási bírsággal tartozik, megteheti, hogy nem engedi tovább a járművet a bírság illetve a tartozás megfizetéséig. Ha az autót megállítják, azaz az elkövető személye rögtön kiderül, szabálysértési eljárás már nem indulhat ellene. Ilyenkor a rendőrnek közigazgatási eljárást kell kezdeményeznie, a helyszínen történik a bírság megállapítása, és ez ellen fellebbezésnek helye nincs. Vagyis amikor csak lehet, nem az üzembentartó, hanem a vétkes lesz felelősségre vonva. A bírságolási eljárást 60 napon belül kell lezárni a hatóságnak, a szabályszegések elévülési ideje pedig hat hónap lett. Elsejétől lehetővé válik a közigazgatási eljárásban az ittas vezetéssel összefüggő mintavétel céljából történő előállítás, valamint arra, hogy az ügyfelet együttműködése hiányában a mintavételre kötelezze.

Július 1-jétől tilos reklámhordozó elhelyezése a közutak közvetlen környezetében, illetve a lakott területen kívül az úttest mellett is. A tilalom utóbbi esetben csak a négy négyzetméternél kisebb reklámtáblákra, valamint a benzinkutak cégjelzéseire és a közlekedés biztonságát szolgáló közérdekű tájékoztatásokra nem vonatkozik. A közlekedési hatóság a rendelkezéseket megszegő ingatlantulajdonosokat a szabálytalanul elhelyezett reklámok eltávolítására, illetve félmillió forintos bírságra kötelezheti.

Július 1-jétől a közúti büntető-pontrendszer szigorításával a korábbi 6 helyett 9 büntetőpont jár a közúti baleset okozása miatt, míg a segítségnyújtás elmulasztása, a közúti veszélyeztetés, a járművezetés ittas, vagy bódult állapotban, valamint a járművezetés tiltott átengedése, továbbá a cserbenhagyás 11 büntetőpontot válthat ki 9 helyett.
Forras: kormany.hu

Korm. rendelete a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (előterjesztés)

1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről Hatályos: 2011.07.01 -

 


Rendőrségi közlemény szerint a változások részletesen

Közlekedésrendészeti szempontból a legjelentősebb változás, hogy a 2011. július 1-jétől hatályos módosítás szerint a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában felsorolt jogsértések (gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás, ittas járművezetés) esetén a közúti forgalomban történő ellenőrzés alkalmával a járművet a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezései szerint vissza lehet tartani.

Ugyancsak 2011. július 1-jétől hatályos az a rendelkezés, amely kimondja, hogy amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a jármű vezetőjének, vagy üzembentartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, a gépjárművet visszatarthatja. A fenti rendelkezéseknek köszönhetően remélhetően nagymértékben csökkeni fog a külföldi hatósági jelzéssel ellátott gépjárművekkel elkövetett szabályszegések száma.

A fenti jogszabályok módosításának célja: a közlekedésbiztonság javítása, az elkövetett szabályszegések miatti felelősségre vonás elkerülhetetlenségének további fokozása, az alkalmazott szankciók hatékonyabb érvényesítése.

 

A változásokról részletesen:

A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. módosítása következtében a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértése kikerül a Kkt. 20. §-a szerinti közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köréből. Ezek a jogsértések a jövőben szabálysértésnek minősülnek. Ugyanakkor az ittas vezetés eddigi szabálysértési alakzata és a megengedett legnagyobb sebesség túllépése átkerül a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések közé.

Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjába ütköző szabályszegés (gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen történő áthaladás, ittas vezetés) elkövetője a helyszínen ismertté válik, akkor az üzembentartóval szemben a Kkt. 21. § szerinti eljárás nem folytatható le. Ebben az esetben a tényleges elkövető kerül felelősségre vonásra és megszűnik a szabálysértési és a közigazgatási eljárás párhuzamossága.

A közigazgatási bírság hatálya alá nem tartozó sebességtúllépés (15-20 km/órát el nem érő túllépés) továbbra is szabálysértésnek minősül. A tilos jelzés ellenére a vasúti átjárón történő áthaladás a gépi meghajtású járművek esetében átkerült a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések körébe. Az ittas vezetés szabálysértése alól kikerül a közúti közlekedésben használt járművek vezetése, mivel a jövőben az is közigazgatási bírsággal sújtandó.

A módosítást követően szigorúbb lesz az ittas vezetés szankcionálása, mivel a közigazgatási eljárásban a zéró tolerancia elvét követve a bűncselekménynek nem minősülő ittas vezetés esetében fix bírságtételek kerülnek bevezetésre (150 ezer, 200 ezer, 300 ezer forint), illetve kiszabása során a hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége. Közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén nem áll fenn a járművezetéstől eltiltás, azonban továbbra is előéleti pont kerül alkalmazásra, egyúttal a pontok száma jelentősen megemelkedik. Mivel járművezetéstől eltiltásra a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés hatálya alá tartozó ügyekben nincs lehetőség, így a vezetői engedély helyszíni elvételére sem kerülhet sor. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény gyanúja esetén a vezetői engedély elvételre kerül.

A bírság befizetésére rendelkezésre álló határidőt - a többi szabályszegéshez hasonlóan - egységesen tizenöt napban határozza meg a jogalkotó.

A közúti forgalomban történő ellenőrzés esetén a járművet a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezései szerint vissza lehet tartani. Amennyiben az eljáró hatóság a közúti ellenőrzés során megállapítja, hogy a jármű vezetőjének, vagy üzembentartójának közigazgatási bírság tartozása áll fenn, a gépjárművet visszatarthatja. Bízunk benne, hogy a fenti rendelkezéseknek köszönhetően nagymértékben csökkeni fog a külföldi hatósági jelzéssel ellátott gépjárművekkel elkövetett szabályszegések száma.

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása szerint amennyiben megállapítható, hogy a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegés elkövetője a gépjárművezető, akkor a vele szemben kiszabott közigazgatási bírsághoz előéleti pont is kapcsolódik.

Attól, hogy ezek a szabályszegések átkerültek a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések közé, társadalomra veszélyességük nem változott, így az előéleti pontok alkalmazása továbbra is indokolt. Másrészt a közigazgatási bírsághoz járművezetéstől eltiltás nem kapcsolódik, így a pontrendszer alkalmas arra, hogy a notórius szabályszegőket járművezetőként kiszűrje a közúti forgalomból.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében szigorodtak az egyes jogsértésekhez rendelt előéleti pontszámok. A szabálysértéseknél  az eddigi 1-5 helyett 1-8 pont, gondatlan bűncselekmény esetében az eddigi 6 helyett 9, szándékos bűncselekményeknél 9 helyett 11 pont kerül meghatározásra. Az új szabályozás szerint akár 2 súlyos szabályszegés elkövetése oda vezethet, hogy a személy eléri a 18 pontot, és a vezetési jogosultság 6 hónapig tartó szüneteltetésére kerül sor.

Új elemet képeznek a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetében alkalmazható pontszámok, amelyek igazodva a szabálysértésekhez, 1-8 pont között kerültek meghatározásra.

 

A módosítással érintett törvények:

ü      a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény,

ü      a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény,

ü      a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény.

 

A módosítással érintett kormányrendeletek:

ü      a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.),

ü      a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet,

ü      az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet,

ü      a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.).

 

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

Tényállás

Pont-
szám

Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 156/A. § (1) bek.]

6

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:

 

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (1) bek.];

5

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (2) bek.];

6

A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.];

 

A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.];

5

A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]; könnyű testi sértés okozása esetén

6

Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) [SzR. 47. § (1) bek.];

5

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén [SzR. 48. § (1) bek.];

6

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható [SzR. 54. § (1) bek.]:

 

Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 29. §];

3

Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)-(4) bek.];

3

Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont];

6

Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [40. § (5) bek. d) pont];

2

Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bek. e) pontja];

6

Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bek. a), c), l) pont];

6

A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont];

6

Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja];

6

Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.];

6

A   gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7)-(9) bek.];

3

Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.];

3

Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] - csak halmazatként alkalmazható;

1

Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. e)-m), o)-u), y), valamint z/1) és z/2. pont];

3

A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bek.];

5

Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.];

1

Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bek. c), k)

2

 

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

Tényállás

Bírság összege

forintban

Pont-szám

Az autópálya leállósávján történő haladás [KR 5. melléklet 1. pont];

150 000

6

Megállás az autópálya úttestén és leállósávján [KR 5. melléklet 2. pont];

100 000

6

A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [KR 6. melléklet 1. pont];

50 000

4

A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [KR 6. melléklet 2. pont];

50 000

4

 

A járművel történő megállásra és várakozásra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege

forintban

Pont-szám

A megállás tilalmára

15. § (1) bekezdés a) pont

15. § (4), (7) bekezdése, ha az az  (1) bekezdés a) pontjára vonatkozik
40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont,

40. § (8) bekezdés a) pont

30 000

6

 

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

Pont-szám

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

lakott területen

48. § (4) bekezdés

 

15 000

3

járművezető

 

lakott területen kívül

30 000

3

autóúton, autópályán

40 000

5

 

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

Pont-szám

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

50 km/óra sebességig

 

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

14. § (1) bek. d) pont

30 000

4

járművezető

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

14. § (1) bek. z)1. pont

45 000

4

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

26. § (1) és (2) bekezdés

60 000

4

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

39. § (1) bekezdés

90 000

6

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

39/A. § (2) bekezdés

130 000

6

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

200 000

8

g) 75 km/óra felett

300 000

8

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

 

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

14. § (1) bekezdés d) pont

30 000

4

járművezető

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

26. § (1) és (2) bekezdés

 

45 000

4

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

60 000

4

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

90 000

6

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

130 000

6

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

200 000

8

g) 105 km/óra felett

300 000

8

 

100 km/óra sebesség felett

 

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

14. § (1) bek. d) pont

26. § (1) és (2) bekezdés

 

30 000

4

járművezető

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

45 000

4

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

60 000

4

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

90 000

6

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

130 000

6

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

200 000

8

g) 110 km/óra felett

300 000

8

 


A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban


Pont-szám

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség

9. § (4) bekezdés c), d) pont

100 000

8

járművezető

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rend.

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

100 000

8

 

a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma („ittas vezetés")

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet


Bírság összege forintban

Pont-szám

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

150 000

6

járművezető

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, de 0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem haladja meg vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de   a 0,50 mg/l-t nem haladja meg feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

200 000

8

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,80‰  véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t meghaladja feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

300 000

8

 

Tényállás

Pontszám

Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [Btk. 172. §]

11

Közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §]

11

Közúti baleset okozása [Btk. 187. §]

9

Járművezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk. 188. §]

11

Járművezetés tiltott átengedése [Btk. 189. §]

11

Cserbenhagyás [Btk. 190. §]

11

 


A pontrendszer hatálya alá nem tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

A járművel történő megállásra és várakozásra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege

forintban

A várakozás tilalmára

41. § (2) bekezdés a)- d) pont

30 000

 


 

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

lakott területen

48. § (4) bekezdés

 

15 000

utazó személy

 

lakott területen kívül

30 000

autóúton, autópályán

40 000

 

a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma („ittas vezetés")

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet


Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

nem gépi meghajtású járművet vezetőnél vagy hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke

0,80‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t nem haladja meg

4. § (1) bekezdés c) pont

30 000

járművezető, hajtó

nem gépi meghajtású járművet vezetőnél vagy hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,80‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben 0,50 mg/l-t meghaladja

4. § (1) bekezdés c) pont

60 000

 

Forrás: Baleset-megelőzés.eu

 


  •  

Újabb cikkek a témában:
Korábbi cikkek a témában:

 

Hozzászólások

Folyamatban....
Befejezve
Sikertelen

Autóspanasz.hu

e-mail

Hírlevél


ADATVÉDELEM  |  IMPRESSZUM  |  MÉDIAAJÁNLAT

  OBSERVER