2013. július 26. péntek, 17:56

 

Az OPTIMA FIDE Civil Mozgalom Egyesület rendkívüli sajtóközleménye a FŐTÁV túlszámlázásával kapcsolatban több mint 240 000 érintett tájékoztatásáért.

fotav-tulszamlazas-garazsok

A FŐTÁV túlszámlázásával szemben fellépő OPTIMA FIDE civil kezdeményezésnek, melyet nemrég már civil szervezetként, egyesületként is hivatalosan nyilvántartásba vett a Fővárosi Törvényszék a célja, hogy tanácsadással, jogvédelemmel segítse azokat, akik a FŐTÁV jogszerűtlen díjemelése miatt éveken keresztül fizettek indokolatlanul magas díjat a cégnek.
Az Egyesületet olyan jogász, közgazdász, közigazgatási és nemzetközi kapcsolati szakértők alapították idén márciusban, akik több mint 240 000 fogyasztóval együtt maguk is a FŐTÁV Zrt. korábbi jogellenes gyakorlatának a károsultjai. Szakembereink jelenleg is jogi, közgazdasági és közigazgatási szakmai segítséget nyújtanak a FŐTÁV túlszámlázásával kapcsolatos peres eljárásokban.

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 2011. április 15-től jogosult a hatósági ár megállapítására, ezt megelőzően a Fővárosi Önkormányzat volt a FŐTÁV tulajdonosaként az árhatóság, sőt a fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátta a jegyző személyében. Ez a helyzet súlyos szabálytalanságokra, törvénysértésekre adott módot hosszú éveken keresztül, melyet az Állami Számvevőszék tárt fel 2009-ben. Az ÁSZ jelentésében (0930) egyértelműen megállapította, hogy az Önkormányzat nem járt el megfelelő gondossággal a távhőszolgáltatás hatóságai díjai megállapításánál. A távhő hatósági díjára éveken keresztül a FŐTÁV tett javaslatot az Önkormányzatnak, amely rendeletben döntött a hatósági díjról. Magától értetődően rendre jóváhagyta a saját cége (FŐTÁV) árkalkulációit.

Megállapítást nyert tovább, hogy éveken keresztül olyan tételek kerültek beszámításra a távfűtés díjába, melyeket a hatályos jogszabályok egyértelműen kizártak: ilyenek pl. az új fogyasztók bekötésének költségei, alapítványi, szponzori támogatások, fix vezetői prémiumok, a cégautók magánhasználatából adódó adóterhek, sőt a panellakók fizették a Városháza fűtését is. Az ÁSZ szerint a 2003–2007. közötti időszakban, illetve a díjmechanizmus szabályozása alapján 2008-tól nem került sor a tényleges költségeken alapuló távhődíj megállapítására.

Az OPTIMA FIDE létrejöttét egy érintett állampolgár, Kocsis Csaba ügye előzte meg, aki tudatosan tagadta meg a díjfizetést, mégpedig azért, mert a FŐTÁV 2006-ban indokolatlanul kezdte emelni árait, távfűtési díjaiba pedig olyan összegeket is beleépített, amelyeket hivatalosan nem terhelhetett volna rá a fogyasztókra. Kocsis Csaba ellen a DHK Zrt. követeléskezelő indított pert a FŐTÁV követelésének érvényesítésére. Az eljárás jelenleg is folyik.

Ebben a perben először a DHK egy olyan engedményezési nyilatkozattal kívánta igazolni eljárási jogosultságát, amelyen a FŐTÁV korábbi vezérigazgatója Kovács Lajos aláírása szerepelt, aki ellen akkor mind a mai napig tartó büntető eljárás volt folyamatban, és aki a nyilatkozat időpontjában előzetes letartóztatás hatálya alatt állt. Utóbb a DHK adminisztratív hibára hivatkozva állította a perben, hogy valamennyi érintett ügyében nyomdai úton tömegesen (!) állítják elő ezeket az engedményezési nyilatkozatokat, és a perbe benyújtott nyilatkozaton szerinte „csak véletlenül” szerepel a letartóztatott korábbi vezérigazgató aláírása.

A perben a DHK ezen jogellenes gyakorlatán túlmenően az is világossá vált, hogy legalább 400.000,- Ft megtakarítással kell rendelkeznie egy állampolgárnak ahhoz, hogy bizonyítsa az Állami Számvevőszéknek jelentésében foglaltakat, legalábbis erre mutat az, hogy ezen összeget kellett megelőlegezni Kocsis Csabának a perben, hogy igazságügyi szakértő is igazolja a számvevőszéki megállapításokat. Történt ez függetlenül attól, hogy ez a bizonyítás valójában nem csak Kocsis Csabát, hanem több mint 240 000 háztartást érint csak a FŐTÁV jogellenes gyakorlata miatt.

A bíróság a magas összegű szakértői díj Kocsis Csaba által történt megelőlegezését követően az ügyben az Igazságügyi Szakértő és Kutató Intézet (ISZKI) Budapesti Műszaki, Könyv és Adószakértői Intézetének igazságügyi szakértőit rendelte ki. A szakértők feladata, hogy többek közt a Számvevőszék jelentése alapján tárják fel azt az összeget, amelyet a FŐTÁV jogellenes épített be a számlákba.

A FŐTÁV számlázási gyakorlatának jogellenes voltára már több vizsgálat is rámutatott, így a távfűtő cégnek bírósági döntés nélkül is el kellene számolnia a fogyasztóival. A FŐTÁV azonban ezzel ellenkező irányú lépéseket tesz, perbe kényszeríti az ügyfeleit és teszi ezt annak ellenére, hogy a számlázási gyakorlatával összefüggő hibákra az Állami Számvevőszék már 2009. szeptemberében felhívta a figyelmét, tehát a problémáról a cégnek azóta is, teljes mértékben tudomása van.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal azóta elvégzett vizsgálata során megállapította, hogy a FŐTÁV díjkalkulációja alapján az Önkormányzat, mint árhatóság olyan magas díjat határozott meg, amely felvetheti az árdrágítás büntetőjogi tényállásának megvalósulását, mivel nem érvényesült a távhő törvény legkisebb költségre vonatkozó előírása. A Hivatal emiatt a Legfőbb Ügyésznél feljelentést tett.

Mindezek ellenére a FŐTÁV még mindig nem tett semmit a főváros lakosságával történő elszámolás érdekében. A helyett, hogy visszafizetné, jóváírná a jogellenesen beszedett összegeket, továbbra is ezen megalkotásakor már jogellenes és az óta hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletre alapítva igyekszik érvényesíteni a Számvevőszék jelentésével érintett követeléseit.


Javasoljuk, hogy a távfűtéses ingatlanok tulajdonosai az ALÁBBI TARTALMÚ NYILATKOZATUKKAL igazolhatóan szólítsák fel a FŐTÁV-ot a velük elszámolásra:

„Alulírott …………….. felhívom a FŐTÁV-ot hogy az ÁSZ 0930 jelentése alapján haladéktalanul készítsen a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elszámolást, amely alapján a 2003 – 2007 közötti időszakban, illetve a díjmechanizmus szabályozása alapján a 2008-tól a tényleges költségeken alapuló távhődíjat állapítsa meg és az általa jogellenesen beszedett összeget részemre az esedékességtől a teljesítés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamattal együtt haladéktalanul fizesse vissza.”

A nyilatkozatot minden érintettnek - aki megkeres bennünket az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen - elektronikus válaszlevélben megküldjük. A folyamatban lévő peres és peren kívüli eljárásokról az OPTIMA FIDE rendre tájékoztatni fogja az érintetteket és a sajtó munkatársait.


  •  

Újabb cikkek a témában:
Korábbi cikkek a témában:

 

Hozzászólások

Folyamatban....
Befejezve
Sikertelen

Autóspanasz.hu

e-mail

Hírlevél


ADATVÉDELEM  |  IMPRESSZUM  |  MÉDIAAJÁNLAT

  OBSERVER